Co je normostránka a k čemu slouží

 

Normovaná strana (NS) představuje 1800 úhozů, tj. 30 řádků po 60 úhozech.

Pro moderní programy textových editorů není žádným problémem určit stránkový objem nezávislé na zvoleném typu písma a formátování.

K zjištění skutečného rozsahu textu  (počtu NS) používám textový editor MS Word, kde zvolím funkci Nástroje - Počet slov.

Uvedený počet znaků s mezerámi vydělím 1800 - a tak zjistím počet normostránek.

Definice normostránky je definována vyhl. č. 77/1993 Sb. § 24 odst. 2.
 

Normostránka je zavedena proto, aby při stanovení délky textu nehrála roli velikost písma ani řádkování.

1 NS představuje průměrně 60-120 minut práce.