Ceník

Překlady provádím jak z českého do ruského, tak z ruského do českého jazyka.

Ceny jsou uvedeny za 1 normostránku (NS), tedy 30 řádků po 60 úhozech (1800 znaků včetně mezer).

V ceně za překlad je zahrnuto vyhotovení překladu a odborná, stylistická a jazyková korektura.

ČJ-RJ                                250,- Kč/NS

RJ-ČJ                         270,- Kč/NS

Jazyková korektura       170,- Kč/NS 

Expresní překlad do 24 hodin (max 15 NS) +20%

 

Ceny za překlady vycházejí z přeloženého počtu normostránek.

Nejmenší účtovanou jednotkou je jedna normostránka, dále pak se účtuje každá další započatá půlnormostránka.

Za vyhotovení překladu budete platit až po jeho odevzdání.

Způsob předání textů – mailem.

Překlady provádím v textovém editoru MS Word. Na Vaše přání Vám mohu překlady předávat ve formátu PDF. 

Pracuji na bázi Smlouvy o dílo. Pro platce DPH se vystaví faktura.